"Know how" jógového lektora

19.11.2023

Univerzální návod na to, jak se jako lektor jógy "chovat" neexistuje. A je to tak samozřejmě v pořádku. Lektorství vychází z naší praxe, vyvíjí se ruku v ruce s tím, jak se v naší praxi posouváme i my samotní. Dnešní článek nebude o tom, co vše by měl lektor jógy znát. Bude ale plný tipů, na co se může v lekcích soustředit.

Nejideálnější rada by mohla znít: "Buď přirozený a uč to, co sám praktikuješ a víš, že to funguje."

Kéž by to ale bylo tak jednoduché. Na instruktorských kurzech se často setkávám s prosbou, zda existuje alespoň nějaké základní "know how" pro lektory jógy, od kterého se lze odpíchnout. Pro tyto účely jsem sestavila pár bodů, které mně osobně dávají smysl jak z pohledu lektora, tak z pohledu studenta. Prosím, neberte následující řádky jako dogma. Jako vždy, přináším pouze jeden úhel pohledu a možná pro někoho z Vás i malou dávku inspirace.


ORGANIZACE MÍSTNOSTI

To, jak je místnost navrhnuta a kolik prostoru v ní je, samozřejmě ovlivnit nemůžeme. Co ale ovlivnit můžeme, je rozmístění podložek tak, aby měl každý student dostatečný prostor. V některých studiích mají podložky své pevné místo. Pokud to ale není případ Vašeho studia, budete si muset s prostorem poradit sami.

Promyslete, co Vás v lekci čeká a kolik studentů dorazí. Pokud si studenti volí místa sami, často zaberou více prostoru, než je nutné a také se rozmisťují nepravidelně. Osobně mám ráda, když jsou podložky organizovaně srovnané v řadách. Je to praktické pro studenty při cvičení, pro mě při asistování a nakonec se krásně udržuje energie skupiny v místnosti. Někteří lektoři mají rádi například podložky v půlkruhu nebo ve dvou skupinách proti sobě. Pokud Vám to přináší benefity, pak je i toto v pořádku. Nezapomeňte si najít vhodné místo také pro sebe, abyste nejen byli vidět a slyšet, ale i sami dobře viděli.

INSTRUKCE

Jasné instrukce přizpůsobené tipu lekce jsou důležité, aby vše hladce plynulo. Určitě sami znáte pocit, kdy chcete svým studentům říct úplně všechno, co víte. Je toho ale tolik, že by jen v pozici Hory mohli být klidně celou hodinu. A co teprve, pokud učíte plynulou lekci Vinyasa jógy, kde se pozice drží jen pár dechů. Najděte instrukce, které pro Vás v danou chvíli dávají smysl. U lekcí typu Hatha nebo Vinyasa zvolte například jen 3-5 instrukcí na pozici. Méně je více. V lekcích s fyzio a zdravotním zaměřením je v pořádku detailnější popis. V relaxačních lekcích máte více času, možná o to těžší je ale najít vhodné instrukce nebo slova, která dlouhý prostor vyplní. Cíl je ale stále stejný, nezahltit studenty příliš mnoho informacemi a dám jim prostor si pozice také samostatně prožít.

VSTUP DO POZICE

Osobně mám ráda, když mě lektor plynule vede z pozice do pozice. Díky správnému navedení je student schopný pozici zaujmou bezpečně a správně. Můžete se zaměřit na to, od čeho sem má student odtlačit nebo kam se má například vytáhnout. Příkladem může oblíbený přechod z pozice Bojovník II. do pozice Trojúhelníku: 

"S nádechem propneme přední nohu a vytáhneme se z pánve za přední paží, s výdechem se ukloníme do pozice." Popis může být stručnější nebo detailnější v závislosti na tipu lekce a úrovni studentů.

Pokud je součástí další pozice i nějaké jógová pomůcka, například bloček, zajistěte, aby ho studenti měli před vstupem do pozice po ruce a nemuseli se tak pro něj vracet.

VÝSTUP Z POZICE

Nestačí na strom pouze vylézt, ale musíme z něho také umět bezpečně slézt. A přesně o tom je návrat z pozice. Občas opomíjená část, kdy lektoři jen zmíní instrukci tipu "a teď se zvedněte". Stalo se mi, že při návratu z pozice Trojúhelníku si jedna z mých studentek blokla záda. Od té doby si dávám opravdu velký pozor na přesné instrukce. Opět Vám to ukáži na stejném příkladu:

"S výdechem skloníme pohled na přední chodidlo (tím si ho student lépe uvědomí) a s nádechem se odtlačíme od přední nohy směrem vzhůru."

Jde zkrátka o to, neodfláknout návrat zpět a nějak šikovně zmínit, kde se mají studenti zpevnit, aby se bezpečně dostali z pozice.

FLOW

Díky instrukcím už víme, jak udržovat plynulost slova v lekci tak, aby zkrátka příjemně odsýpala a studenti neměli pocit, že jsou někde zbytečně dlouho zdržování. Flow se dá také udržovat díky pozornosti k dechu. V některých lekcích lektoři dechy dokonce počítají. Nehodí se to ale do všech typů lekce, proto nejsnažším nástrojem je především dobře sestavená lekce, kdy na sebe pozice navazují a student tak není nucený přecházet například ze sedu do stoje a zase zpátky na přeskáčku. To lze praktikovat ve všech typech lekce, jen to chce čas strávený nad přípravou sekvencí.

HLASOVÁ MODULACE

Monotónní hlas uspává, to víme všichni. Klidný hlas je v lekcích jógy v pořádku, ale není třeba se bát si s modulací lehce hrát v návaznosti na dynamiku lekce. Nemusíte na studenty křičet, ale dát jim hlasem najevo, kdy je potřeba zvýšit úsilí a kdy naopak přichází zasloužená relaxace, může být přínosné.

POZOROVÁNÍ

Mít přehled o tom, co se v lekci děje. Bod, který je pro mě důležitý, protože pokud lektor celou lekci praktikuje se skupinou a ani jednou se na své studenty nepodívá, rovná se za mě úplně stejné zkušenosti, jako když budu cvičit doma podle videa. Často se stane, že některý student není schopný se do pozice dostat a potřebuje asistenci, někdy zase praktikuje pozici dobře, ale na druhou stranu. Pohledem také můžete povzbudit a navázat spojení se studenty. To vše Vám unikne, pokud budete pouze předcvičovat. 

ASISTENCE

V návaznosti na předchozí bod přichází na řadu samotná asistence. Nemusíte nutně lehat na studenty a nabízet jim pomoc tělo na tělo. Někdy stačí jen malý dotyk, přinesení pomůcky, uvolnění ramen nebo pohled na část těla, kterou chcete studentovi srovnat. Často jsou tyto malé asistence lepší a účinnější. Pokud ale máte zkušenosti a svolení svých studentů, patří dopomoc v pozicích k dalším aspektům praxe lektora.

VYVÁŽENOST LEKCE

Často je Vaše lekce možná jedinou aktivitou nebo lekcí, kterou studenti navštěvují. Proto by měla být ideálně vyvážená. Tady samozřejmě záleží, jaký typ lekce vedete. Mnohdy se studenti i lektoři domnívají, že jóga je pouze o získávání flexibility. Pro ideální fyzickou kondici je ale potřeba budovat i zdravou dávku síly a stability. Jedno bez druhého zkrátka nefunguje a v těle vždy hledáme balanc.

Vyváženost spočívá i ve skladbě lekce. Je nutné nabídnou dostatečné rozehřátí stejně jako zklidnění. To vše v jedné hodině času. Promyslete dopředu ideální "time managament". U všech lekcí myslete na ideální skladbu pozic, které dohromady dávají smysl a přinesou tělu v závěru příjemný pocit, nikoliv přetížení (například po lekcích, kde budou jen samé záklony, mohou studenty v závěru již bolet záda).

ADAPTABILITA

Otevřené lekce jsou na jednu stranu skvělé, zároveň se ale může stát, že se Vám na lekci potkají začátečníci, pokročilí, zdraví i lidé po zranění, ohební i zatuhlí a tak dále. Přizpůsobit lekci každému rozhodně nejde. Můžete mít ale připravené různé varianty pro těžší pozice. Také doporučuji neulpívat na tom, že odučíte lekci přesně tak, jak jste si ji připravili. Někdy Vás zradí čas, jindy skupina příchozích studentů, buďte zkrátka připravení improvizovat. 

ENERGIE

Na závěr možná to nejdůležitější. Aby Vaše lektorská praxe byla dlouhodobě udržitelná, z vlastní zkušenosti doporučuji šetřit svou energii na lekcích. Když sečteme nutnost připravovat lekci, připravovat sál, ukazovat pozice, mluvit, dýchat, kontrolovat studenty, asistovat, pomáhat s pomůckami, komunikovat, být součástí skupiny a stmelovat ji v rámci jedné lekce a možná ještě dávat masáž ramen na konci praxe.. A tohle třeba i víckrát do týdne, je toho dost. Šetřete energii tím, že nebudete v lekci cvičit, myslete také na svůj volný čas a najděte si prostor na svou vlastní praxi, kde načerpáte opět energii. To Vám radí lektorka jógy na plný úvazek, která sama velmi rychle vyhořela, o tom ale třeba zase jindy..


CHCETE ZJISTIT VÍCE O TOM, JAKÉ TO JE BÝT LEKTOREM JÓGY A ZÍSKAT PRAKTICKÉ INFORMACE A TIPY K LEKTOROVÁNÍ? ODPOVĚDI NAJDETE V MÉM NOVĚ VYDANÉM E-BOOKU.